Meer over Close Up

De Geschiedenis van Close Up

De eerste repetitie van het “Roosendaals Gemengd Jongerenkoor Close-Up” vindt plaats in het buurthuis Don Bosco te Roosendaal op 19 juni 1987. Als onderdeel van het “Roosendaals Gemengd Koor” heeft Close-Up al vanaf het begin een voorliefde voor goede vocale prestaties. Dit komt tot uiting op 19 maart 1988 tijdens het eerste optreden voor publiek: de Weense avond van het R.G.K. Na deze vuurdoop komen er heel wat optredens binnen; o.a. een Korenavond met het Princenhaags jongerenkoor, de Culturele dagen, kerstconcerten en de slotmanifestatie van het halve eeuwfeest van het Prins Bernhardfonds in Den Bosch.

Onder leiding van Wil Broos en pianist Rein Taheij groeit het koor uit tot een vereniging met een eigen gezicht, waarbij het in 1990 ook een eigen naam krijgt: “Jongerenkoor Close-Up”.

In 1993 stopt Rein Taheij als pianist en draagt de piano over aan Marc Buijs. Heel wat optredens volgen, maar rond 1995 komt Close-Up in moeilijker vaarwater terecht. Veel leden stoppen. Er moet hard geknokt worden om het niveau te handhaven. Eind 1995 gaat het beter: het koor geeft haar medewerking aan een kerst-cd-opname van een aantal Roosendaalse koren en een druk kerstprogramma staat voor de deur, waaronder een uitwisseling met Harmonie Jong Oranje.

In 2000 neemt Wil Broos na 12,5 jaar afscheid en draagt het stokje over aan Pascale De Turck. Pascale De Turck zet in juni van dat jaar haar eerste show weg: “Be Our Guest”. Een geslaagde show met o.a. Martine van de Kar en Stef Broos als solisten. Datzelfde jaar wordt afgesloten met een samenwerking met het West-Brabants Orkest in de St. Jan aan de Roosendaalse Markt.

Eind 2000 wordt ook de knoop doorgehakt om niet langer onder de vertrouwde vleugels van het R.G.K. te blijven, maar zelfstandig door te gaan. Vanaf 1 januari 2001 is “Close Up” een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur. Om alles nog meer kracht bij te zetten wordt ook de naam van Close-Up iets veranderd: het verbindingsstreepje wordt vanaf nu weggelaten.

Close Up heeft door de jaren heen haar liefde voor vocale prestaties op verschillende wijzen vertoond. Het Close Up van nu is uitgegroeid tot een zelfstandige club die diverse optredens en shows presenteert. De ingeslagen weg wordt enthousiast verder verkend: als zangvereniging, muziektheater of eigenlijk simpelweg als “Close Up”. Na twee zeer succesvolle shows in schouwburg De Kring wordt de naam in de wandelgangen al snel aangepast tot ‘Theaterkoor Close Up’ om uitdrukking te geven aan de ontwikkeling. En ja, nog steeds geldt dat leden twee dingen niet moeten kunnen: hun mond houden en stilstaan......

s